Dreigende toon Happart

(tijd) - José Happart, eerste schepen van Voeren, heeft met nieuwe moeilijkheden gedreigd indien er geen Vlaams geld vrijkomt voor de uitbreiding van de Franstalige gemeenteschool in Sint-Martens-Voeren. In een brief aan de vice-premier Moureaux en Dehaene herinnert Happart eraan dat dit was overeengekomen bij het pacifikatie-akkoord over Voeren van eind 1988. Als noodoplossing voor dit jaar zal Happart de gemeenteraad donderdag voorstellen de Vlaamse kleuterschool te verhuizen naar een ander dorp om in de vrijgekomen lokalen de Franstalige leerlingen te kunnen huisvesten. Indien er geen oplossing komt, wil Happart het burgemeestersambt opnieuw opnemen.