Dresdner Bank brengt Schwälbchen op de beurs

De Westduitse Dresdner Bank zal het Westduitse zuivelbedrijf Schwälbchen Molkerei Jakob Berz op de beurs van Frankfurt introduceren. Men zal ook 25% van het door de onderneming verhoogde kapitaal aan het publiek aanbieden. Dresdner verklaarde dat de aandelen met een waarde van 1,5 miljoen DM zouden aangeboden worden aan 220 DM het aandeel. Ze werden gecreëerd naar aanleiding van een kapitaalverhoging die het kapitaal van Schwälbchen op 6 miljoen DM bracht, afkomstig van 4,5 miljoen. De aandelen zullen in Frankfurt genoteerd staan vanaf 14 oktober.