Advertentie
Advertentie

Drie academische buitenbeentjes krijgen aparte decretale erkenning

(tijd) - In de Onderwijscommissie van het Vlaams Parlement begon woensdag de behandeling van een ontwerpdecreet dat de activiteiten regelt van drie 'buitenbeentjes' in de Vlaamse academische wereld: de Vlerick School voor Management, het Instituut voor Tropische Geneeskunde en het Interuniversitair Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer. De commissie keurde voordien Onderwijsdecreet X goed, een verzameling uiteenlopende bepalingen over de universiteiten en hogescholen.De onderwijsactiviteiten van de drie instellingen, die in de sfeer van het postinitieel onderwijs liggen, vielen tot nog toe buiten het organisatorische kader van het academisch onderwijs, zoals het uitgetekend is in het Universiteitendecreet van 12 juni 1991. Op grond van dat decreet krijgen het Instituut voor Tropische Geneeskunde en het College voor de Ontwikkelingslanden al een subsidie van de Vlaamse overheid, maar de relatie tussen die subsidie en de 'productie' van de instellingen werd nog niet onderzocht.