Advertentie
Advertentie

Drie bedrijven op vier rekenen nog niet in euro

(tijd) - 72 procent van de Belgische bedrijven voert zijn boekhouding nog steeds uitsluitend in Belgische frank. Dat blijkt uit een peiling van Artesia Bank bij haar bedrijvencliëntèle. Meer dan 350 bedrijven namen deel aan de enquête.Van alle bedrijven die nu nog in frank werken, is 18 procent van plan de overstap naar de euro te zetten voor 1 juli. 26 procent zal tussen 1 juli en 30 november overschakelen. Bijna de helft van de respondenten wacht tot 2002 om de noodzakelijke conversie door te voeren.Voorts blijkt ruim 23 procent van de geënquêteerden uitsluitend in Belgische frank te factureren. 64 procent factureert in B.fr. en andere munten. Artesia stipt aan dat 74 procent van de ondernemingen een bestaand extern boekhoudpakket gebruikt dat meestal reeds aangepast is aan de euro.Voor de bancaire producten gebruikt slechts 34 procent van de ondervraagden een eurorekening. Meer dan de helft verwacht informatie van de bank in verband met de migratie van hun financiële producten, met name via brochures, specifieke fiches, de website en periodieke updates. Toch zijn de meesten zich bewust van de enorme impact van de euro. De helft van de bedrijven heeft een eurocoördinator aangesteld en 67 procent van de respondenten heeft een actieplan klaar voor de feitelijke overstap.Bijna drie bedrijven op vier menen dat de komst van euro tot meer elektronische betalingsverrichtingen zal leiden. De helft zal de hiervoor nodige aanpassingen aan de informaticasystemen nog dit jaar doorvoeren.