Advertentie
Advertentie

Drie miljard frank Vlamivorm-steun wacht op bedrijven

Vlaamse bedrijven kunnen dit jaar voor het eerst genieten van een federale verlaging van de sociale lasten. De Vlaamse overheid pakt uit met Vlamivorm. Dit tweede project van lastenverlaging koppelt de tegemoetkoming aan de vormingsinspanningen die het bedrijf levert. In 1998 startte de Vlaamse overheid haar programma van lastenverlaging met Vlaminov waarvoor totnogtoe ruim 1,4 miljard frank werd uitgekeerd aan 7.500 Vlaamse bedrijven. Voor Vlamivorm is een bedrag van 3 miljard frank begroot.Bedrijven uit de verwerkende en bewerkende nijverheid, bouwbedrijven en ondernemingen uit de bedrijfstakken transport, arbeidsbemiddeling, schoonmaak of informatica die het aantal banen in 1998 op minstens hetzelfde peil hielden als in 1997 krijgen een korting op de onroerende voorheffing. Het gaat om een forfaitair bedrag van 10.000 of 25.000 frank. Voor de toekenning van deze lastenvermindering geldt dit jaar wel een bijkomende voorwaarde. De bedrijven moeten zich er toe verbinden meer inspanningen te doen voor de opleiding en vorming van het personeel.