Drie ontwerp-KAO's in metaalsektor

(tijd) - In de paritaire komitees voor garage-arbeiders, monteerders en edele metalen hebben vakbonden en werkgevers drie ontwerp-KAO's afgesloten voor de komende twee jaar. De weddeverhogingen situeren zich tussen de 10 en 12 fr. per uur over twee jaar.