Drie opties voor EU-vennootschappen

EU-ondernemingen die geen vaste inrichting hebben in België, kunnen voor de regeling van hun BTW-verplichtingen in België voortaan kiezen uit drie opties, legt Guy Decoene uit. Als zij kiezen voor de huidige regeling, behouden zij hun aansprakelijk vertegenwoordiger in België en blijft alles bij het oude. Opteren zij voor een directe registratie, dan werken zij verder zonder aansprakelijk vertegenwoordiger. Zij zullen de taken van de aansprakelijk vertegenwoordiger zelf moeten uitvoeren. Dat betekent een Belgische BTW-boekhouding voeren. Een Nederlandse onderneming zal dan alle verrichtingen afhandelen vanuit haar Amsterdamse hoofdkantoor en daar een Belgische BTW-boekhouding voeren voor haar verrichtingen met België. Een Britse onderneming die een directe BTW-registratie heeft in België, moet facturen in euro opstellen en een Belgische BTW-boekhouding voeren volgens de Belgische normen - en dus met een Belgische factuurnummering. De controle van deze boekhouding vindt wel niet bij het bedrijf in Groot-Brittannië plaats, maar kan gebeuren op een adres in België. In geval van directe registratie zal de Belgische BTW-administratie nog enkel rechtstreeks met de onderneming in het buitenland corresponderen en niet via een eventuele vertegenwoordiger in België. Deze internationale correspondentie kan voor verwarring en voor taalproblemen zorgen, stipt Guy Decoene aan. De Belgische fiscale administratie moet wettelijk drie talen gebruiken, het Nederlands, het Frans en het Duits. Ook met de adressering kan het mislopen. De computersoftware van de Belgische fiscale administratie laat immers niet toe een contactpersoon te vermelden op het adresetiket. Een brief gericht aan bijvoorbeeld Coca-Cola Company in Londen kan dus tal van omwegen volgen vooraleer hij bij de juiste dienst in dat bedrijf aankomt. De verzendingsprocedure kan lang duren en zou wel eens erge gevolgen kunnen hebben. De toegekende termijn om te antwoorden, kan al voorbij zijn waardoor het bedrijf het risico van een hoge boete loopt. De derde mogelijkheid, naast het behoud van de bestaande toestand met aansprakelijk vertegenwoordiger of de directe registratie, is de doorhaling van het BTW-nummer. Dat kan voor buitenlandse EU-bedrijven die in België enkel belastbare handelingen verrichten onder de nieuwe verleggingsregeling. De terugvordering van de betaalde BTW kan dan niet langer via de BTW-aangifte verlopen maar wel via de regeling uit de 13de BTW-richtlijn. De 13de richtlijn regelt de teruggave van BTW voor niet-Belgische bedrijven van buiten de EU die de betaalde BTW terugvorderen. Een essentieel verschil is dat dit soort terugbetaling gebeurt zonder vergoeding van rente en langer duurt. KB