Drie spaarpotjes dichten kloof tussen vakbonden en werkgevers

BRUSSEL (tijd) - Wat heeft de afschaffing van de legerdienst te maken met het interprofessioneel akkoord 93-94? Niet weinig. Onder meer die afschaffing bezorgt de vakantiekassen namelijk een overbodige reserve. Deze spaarpot, samen met nog twee andere, werd donderdagnacht gebruikt door vakbonden en werkgevers om een interprofessioneel akkoord te sluiten. Resultaat: de werknemers ontvangen eind '94 0,37% meer dan nu, de werkgevers betalen daarvoor slechts 0,2% extra.