Drie toestellen van Air Lib aan de ketting

(van onze correspondent)PARIJS (tijd) De overheidsinstelling die de Parijse luchthavens uitbaat, ADP, legde drie toestellen van Air Lib aan de ketting. Air Lib moet nog 1,2 miljoen euro betalen aan ADP. Het ministerie van Transport eiste evenwel dat de inbeslagname werd ongedaan gemaakt, waarop ADP het beslag tijdelijk ophief.