Driefontein beperkt de schade

(tijd) - Driefontein kon het voorbije trimester de winstdaling beperken tot het onverwacht kleine 5,4 procent. Vooral West Driefontein, één van de twee mijnen van de groep, presteerde sterk, in de eerste plaats doordat het goudgehalte van het ontgonnen erts opliep tot 11,4 gram per ton, een zeer hoog gemiddelde. Verder slaagde Driefontein erin de kosten verder te beperken. Minder positief is dat de investeringen serieus werden teruggeschroefd.