Driefontein: het nec plus ultra onder de Zuidafrikaanse goudmijnen

(tijd) - Driefontein staat samen Kloof bekend als de rijkste en produktiefste goudmijn van Zuid-Afrika. Een ton erts dat in Driefontein wordt bovengehaald, bevatte tijdens de eerste negen maanden van dit jaar niet minder dan 10,3 gram goud terwijl het gemiddelde van de Zuidafrikaanse goudmijnen slechts op 5,3 gram of de helft uitkwam. Per ton erts dat de 29.338 werknemers van Driefontein ontginnen, wordt een bedrijfswinst van 140,7 rand gerealizeerd tegenover een sektorgemiddelde van 32,58 rand. De bedrijfslast komt op 17.679,5 rand per kg goud tegenover gemiddeld 26.414 rand voor de Zuidafrikaanse goudmijnen. Een extra troef van Driefontein is dat dit goud op niet al te grote diepte zit zoals bij mijnen als Western Deep Levels en Vaal Reefs. Verder heeft Driefontein een levensduur van vijftig jaar, de langste levensduur van de belangrijke Zuidafrikaanse goudmijnen.