Dringend gevraagd: goedgeschoolde zeelieden

ANTWERPEN (tijd) - De Belgische scholen voor opleiding van zeelieden moeten een grotere inspanning doen om zowel het studieniveau op te trekken als meer leerlingen aan te trekken. Zoniet zullen Belgische bemanningen in de wereldscheepvaart steeds minder aan de bak komen. Op dit ogenblik is het jaarlijks verlies aan Belgische zeelieden al groter dan het aantal afgestudeerden.