Advertentie
Advertentie

Dringende maatregelen onderwijs goedgekeurd

De kamer keurde gisteren het wetsontwerp op de dringende onderwijsmaatregelen goed. Het ontwerp was eerder reeds goedgekeurd door de senaat. Het voorziet in de omkadering en de werkingsmiddelen voor het schooljaar 1988-1989, de voortzetting van het programma navorming voor leerkrachten, het behoud van de investeringskredieten en leningsmachtigingen voor de schoolgebouwen en van de investeringskredieten en leningsmachtigingen voor de universitaire instellingen op het niveau van 1987. Met de goedkeuring van deze wet, van een aantal koninklijke besluiten eerder deze maand en van de wijziging van de grondwet met het oog op de communautarizering van het onderwijs, zijn de meeste onderwijsmaatregelen uit het regeerakkoord genomen. Het is nu als het ware enkel nog wachten op de overheveling van het onderwijs naar de gemeenschappen.