Dromen met de ogen open

Vette jaren worden gevolgd door magere jaren. En de aard van de vette jaren bepaalt die van de magere. Dat impliceert een recessie in de VS die langer zal duren en intenser zal zijn dan de gemiddelde naoorlogse recessie. Een duurzaam herstel van de economische activiteit wordt slechts mogelijk nadat de brokstukken zijn geruimd. Dat puin is een onvermijdelijk bijproduct van de vette jaren. En het ruimen zal tijd vergen.Frank Boll