Droogte van 1991 is landbouwramp

(tijd) - De ministerraad heeft specifieke criteria vastgelegd voor het bepalen van de schadevergoeding bij landbouwrampen. Daarbij worden de voorwaarden gevolgd die door de Europese gemeenschap zijn vastgesteld. Klimatologische omstandigheden kunnen als een natuurramp worden beschouwd indien de aangerichte schade tenminste 30% van de normale produktie bedraagt. In probleemgebieden volstaat een schade van 20%. De gebeurtenis mag zich gemiddeld maar eenmaal in 20 jaar voordoen en de totale schade moet minstens 50 miljoen bedragen. De regering heeft meteen de droogte van 1991 in een aantal gemeenten van de provincie Luxemburg erkend als een ramp. Er werd een bedrag van 65 miljoen uitgetrokken voor schadevergoedingen.