Drukluchtcapsules, milieuzuiver en goedkoop alternatief voor CFK's

(tijd) - Drukluchtcapsules vormen een meer dan een volwaardig alternatief voor de traditionele drijfgassen in spuitbussen. Vermits het gas in de capsule gewoon geperste lucht, stikstof of argon is, levert die aandrijving geen enkel gevaar meer op voor het milieu en evenmin voor de ozonlaag. Daarbij valt het gebruik van die capsules goedkoper uit dan de klassieke drijfgassen als CFK's, butaan of propaan.