Advertentie
Advertentie

Druyts haalt in open brief uit naar ABOS-commissie

(tijd) - Inspecteur van Financiën Robert Druyts schrijft in een open brief aan de ABOS-opvolgingscommissie dat hij de hem toevertrouwde opdracht om twee dossiers uit te pluizen niet kan uitvoeren. Hij verwijt de ABOS-commissie zich niet te hebben verzet tegen de intrekking van zijn accreditatie bij het ABOS. Reagerend op Druyts' open brief vroeg commissievoorzitter Dirk van der Maelen (SP) staatssecretaris Moreels (CVP) gisteren er bij minister van Begroting Herman van Rompuy (CVP) op aan te dringen Druyts' accreditatie te handhaven.De ABOS-commissie gaf Druyts onlangs de opdracht twee nieuwe dossiers uit te pluizen, maar Moreels ging nooit formeel akkoord om Druyts inzagerecht in beide dossiers te geven. Integendeel, hij perkte de bevoegdheden van Druyts als inspecteur van Financiën in. Bovendien besliste hij Druyts' accreditatie bij het ABOS op 1 april in te trekken. Druyts had gevraagd zijn accreditatie bij het ABOS te handhaven tot het einde van de werkzaamheden van de ABOS-commissie, maar daar is niet op ingegaan. Druyts meent dat hem niet in dank wordt afgenomen dat hij een aantal ABOS-schandalen aan het licht heeft gebracht. Van enig weerwerk vanuit de ABOS-commissie, die Druyts de opdracht had gegeven de intresten van Belgische giften aan multilaterale organisaties te onderzoeken en hem had overgehaald deel te blijven uitmaken van de antifraudecel op het ABOS (OSI-team), is volgens Druyts nauwelijks sprake geweest.