DSL Bank en Banco di Napoli gaan samenwerken

BONN (reuter) - De Duitse DSL Bank en de Italiaanse Banco di Napoli tekenden een samenwerkingsakkoord. Er zal vooral gekoöpereerd worden op het domein van de geld- en effektenhandel, de internationale financiering, de vastgoedsektor en de export. Dit akkoord sluit soortgelijke overeenkomsten met andere financiële instellingen echter niet uit. Beide banken motiveerden hun beslissing door te verwijzen naar de eenmaking van de Europese markt in 1992 en de recente ontwikkelingen in Oost-Europa. De aandacht zou vooral toegespitst worden op de financiering van middellange- en lange- termijninvesteringen in Italië en Duitsland.