DSM doet grote stap voorwaarts

Met de overname van de vitamine- en fijnchemieafdeling van Roche doet het Nederlandse DSM een grote stap richting realisatie van zijn Vision 2005-plan. Dit plan houdt een geleidelijke verschuiving in van de activiteiten uit de cyclische chemie naar de meer stabiele en hoge marge genererende speciale chemicaliën. De overname moet in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond zijn.De overnameprijs van 2,25 miljard euro komt overeen met minder dan een keer de omzet, wat relatief goedkoop is voor een dergelijke activiteit. Door de overname wordt DSM globaal marktleider in vitaminen met een marktaandeel van 34 procent. De vitamineactiviteit maakt 50 procent uit van de overgenomen activiteit. Daarnaast zijn er nog de fijnchemieafdeling en de carotenoïden.De lage prijs is geen toeval. Roche wil al lang af van deze afdeling gezien de relatief lage marges die ze genereerde in vergelijking met de rest van de activiteiten van de Zwitserse farmareus. Daarnaast zitten de resultaten van de overgenomen afdeling al langer in het slop. Overcapaciteit en het einde van prijsafspraken leidden de jongste jaren tot een sterke terugval van de prijzen voor vitaminen en carotenoïden.De omzet viel daarenboven terug met gemiddeld 2 procent per jaar tussen 1997 en 2001. Ook in het eerste halfjaar van 2002 vielen de verkopen in de vitamine- en fijnchemieafdeling met 4 procent terug. De operationele marge viel terug van 9,8 naar 8 procent.De maatstaven die gelden voor een farmabedrijf komen echter niet steeds overeen met die van een cyclisch chemiebedrijf. De verwachte operationele marge voor afschrijvingen van iets meer dan 14 procent van de overgenomen afdeling is een stuk hoger dan de verwachte marge van 11 à 12 procent die DSM voor de rest van zijn activiteiten hoopt te realiseren dit jaar. Wat dat betreft komt het er voor DSM op aan de huidige marge te stabiliseren.Voor de toekomstige verkopen ging Roche uit van een jaarlijkse groei met 3 à 5 procent. Sinds de tweede helft van 2001 vertonen de vitamineprijzen tekenen van stabilisatie, wat kan wijzen op het uitbodemen van de markt.Een ander positief punt voor DSM is dat het in de toekomst kan profiteren van het herstructureringsproces dat Roche in de divisie lanceerde. Daarin is sprake van het terugbrengen van de productiekosten in de vitamineafdeling met 50 procent en een algemene kostenbesparing van 500 miljoen CHF of 340 miljoen euro.Het DSM-aandeel reageerde aanvankelijk neutraal op de overname maar kon zich woensdag toch enigszins profileren met een koerswinst van 2,8 procent. Hoewel er in de toekomst waarschijnlijk nog overnames op het programma staan, neemt deze transactie al een groot deel van de onzekerheid weg over de aanwending van de 3 miljard euro cash afkomstig van de recente afstoot van activiteiten.DSM staat aan de huidige koersen nog steeds gewaardeerd alsof het om een cyclisch petrochemisch bedrijf gaat. Slaagt het management erin de overname soepel te integreren en enkele belangrijke synergieën te realiseren, dan kan de waardering evolueren overeenkomstig de ratios die gelden voor de specialiteitenchemie. KDL