DSM, een cyclisch chemiebedrijf

DSM kan het best omschreven worden als een middelgrote (omzet van bijna 10 miljard gulden) chemie-onderneming die voornamelijk commodity chemical produceert. Driekwart van de omzet wordt gerealiseerd in Europa, 13 procent in de VS en 12 procent in Azië. Gezien de aard van de produkten wordt DSM aanzien als een van de meest cyclische chemiebedrijven. Dit kan trouwens het best geïllustreerd worden door de evolutie van de courante resultaten. In 1989, tijdens de vorige periode van hoogconjunctuur werd een winst gerealiseerd van 29 gulden per aandeel, om daarna jaar na jaar te dalen tot een verlies van bijna 7 gulden per aandeel in 1993. Sindsdien gaat het opnieuw fors in opgaande lijn. Vorig jaar werd een winstverdubbeling gerealiseerd tot 29,65 gulden per aandeel. Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat in het vierde kwartaal van 1995 het resultaat met 36 procent daalde als gevolg van voorraadafbouw bij de klanten en druk op de prijzen, een fenomeen dat we trouwens in vele ondernemingen en sectoren hebben gezien.