DSM: winst eerste maanden 1989 substantieel hoger

AMSTERDAM (hpa) - DSM verwacht dat de nettowinst dit jaar hoger uitvalt dan de rekordwinst van 622 miljoen gulden die het Heerlense chemieconcern over 1988 liet aantekenen. "De resultaten zijn tot nog toe substantieel hoger dan over de overeenkomstige periode in 1988,' staafde bestuursvoorzitter mr. H.B. van Liemt het zonnige vooruitzicht. Van Liemt verwacht tevens dat in het kader van de privatizeringsoperatie al 'begin herfst' de tweede tranche aandelen DSM zal worden aangeboden.