Du Pont investeert 7 miljard in elastaanvezel

De Amerikaanse chemiereus Du Pont de Nemours zal in de loop van de komende 18 maanden de produktie van zijn "Lycra' elastaanvezel met een kwart opdrijven, om de sterk gestegen wereldvraag te kunnen volgen. Daarmee is een totale investering gemoeid van meer dan 200 mln dollar, ruim 7 mrd B.fr., in de 8 produktiecentra over de hele wereld. In Europa zal de kapaciteitverhoging zich vooral laten voelen in de Lycra-spinnerijen in Maydown (Ierland) en het Nederlandse Dordrecht. De investeringen hebben niet enkel betrekking op de spintechnologie, maar ook op de research op het vlak van polymeren.