Advertentie
Advertentie

Dua: 4 miljoen euro te kort voor landbouwbeleid

(tijd) - Volgens de jongste gegevens krijgt Vlaanderen van de federale overheid 4 miljoen euro (160 miljoen frank) te weinig om zijn nieuwe landbouwbevoegdheden uit te oefenen. Dat zei de Vlaamse minister van Landbouw, Vera Dua (Agalev), gisteren in het Vlaams Parlement. Wij zullen, ter wille van de continuïteit in het beleid, bij de begrotingscontrole nagaan hoe we het verschil kunnen bijpassen, zei Dua. Eerder was er sprake van een tekort van 10 miljoen euro (400 miljoen frank).Dua werd ondervraagd door André Denys (VLD), die verwees naar de noodkreet die de overheidsvakbonden dinsdag hadden geslaakt. De bonden zeiden dat drie weken voor de regionalisering van het landbouwbeleid, nog geen enkele ambtenaar van het ministerie van Middenstand en Landbouw weet waar hij of zij aan toe is. Dua zei de onrust te begrijpen, maar voorbarig te vinden. Ik kan zelf niet communiceren met de federale ambtenaren. Na nieuwjaar zal ik dat meteen doen. Dua zei dat het federale ontwerpbesluit over de overheveling van het personeel klaar is en dat het vandaag met de gewesten wordt besproken. MD