Advertentie
Advertentie

Dua antwoordt op kritiekvan Europa over Vlaamse waterzuivering

(tijd) - De Vlaamse regering schrapte vrijdag de mogelijkheid de overgangstermijn voor de zuivering van stedelijk afvalwater te verlengen na augustus 2002. Minister van Leefmilieu Vera Dua deelde de beslissing gisteren nog mee aan de Europese Commissie. Het is een element van haar antwoord op de ingebrekestelling, waarin de Commissie de Vlaamse overheid op de vingers tikte omdat zij het stedelijk afvalwater onvoldoende zuivert. Dua had tot gisteren, 4 februari, de tijd om een gemotiveerd antwoord te geven. Zij heeft dat samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gedaan.In het antwoord vraagt Dua begrip voor de vertraging bij de collectering en zuivering van stedelijk afvalwater. Zij zegt grote inspanningen te hebben gedaan om de Europese richtlijn (waaraan Vlaanderen in 1998 had moeten voldoen) toe te passen, maar door een aantal specifiek Vlaamse knelpunten haar beleid niet steeds even snel of efficiënt kon uitvoeren. Zij verwijst naar de historische achterstand en de ruimtelijke inrichting van Vlaanderen.Minister Dua deelt ook mee dat de Vlaamse regering een besluit van 19 januari 1999 ongedaan heeft gemaakt. Met dat besluit had de vorige Vlaamse regering een wijziging aangebracht aan Vlarem II, de Vlaamse milieureglementering.Voor de verwijdering van stikstof en/of fosfor uit afvalwater had de Vlaamse overheid in 1995 beslist voor bestaande zuiveringsinstallaties te voorzien in een overgangstermijn tot 1 augustus 2002. Het besluit van 19 januari 1999 bepaalde dat die termijn onder bepaalde voorwaarden verlengd kon worden. De Europese Commissie was het daar niet mee eens. Het besluit werd gisteren ongedaan gemaakt.Ten slotte belooft Dua dat tegen juni het investeringsprogramma voor de afvalwaterzuivering bijgestuurd wordt. De VMM legt de minister tegen dan een herschikt programma voor, om de opgelopen vertraging sneller dan gepland in te halen. MD