Dua bereid tot ernstige verfijning kaart kwetsbare gebieden

(tijd/belga) - Vera Dua (Agalev), de Vlaamse minister van Landbouw en Leefmilieu, staat ervoor open de afbakening van kwetsbare landbouwgebieden ernstig en objectief te verfijnen, maar wijst een nachtelijke compromiskaart van de hand. Het is onwaarschijnlijk dat er deze week nog een oplossing voor het blauw-groene conflict wordt gevonden.