Advertentie
Advertentie

Dua gaat voluit voor akkoord kwetsbare gebieden

(belga/tijd) - De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, Vera Dua (Agalev), beloofde gisteren in het Vlaams Parlement het regeringsakkoord over de afbakening van de kwetsbare landbouwgebieden, waar strengere bemestingsnormen gelden, voluit te verdedigen bij de Europese Commissie. Dua zei dat tijdens een actualiteitsdebat dat voor ochtends was gepland, maar wegens de commotie was geweest over persverklaringen van Dua werd verschoven tot na de middag. De oppositiefracties bleven, zoals ze hadden aangekondigd, afwezig. PositieAndré Denys (VLD) kwam nog even terug op te verklaringen van Dua. Dergelijke uitlatingen van een minister aan het adres van een regeringsleider heb ik nooit meegemaakt, zei Denys.Hij vroeg duidelijkheid over de positie van Dua, nadat ze in De Standaard had verklaard dat ze met een gehandicapte kaart van de kwetsbare gebieden naar Europa trekt. Zo werd geen rekening gehouden met de nitraatvervuiling in het grondwater.Dua antwoordde dat met de meting daarvan spoedig wordt begonnen op basis van een goed meetpuntennet. Ze is ervan overtuigd dat het Vlaamse dossier over de kwetsbare gebieden een goede kans op slagen maakt bij de Europese Commissie. Het is een verdedigbaar dossier, aldus Dua. Ze hoopt bij de officiële indiening ervan een politiek contact te kunnen hebben met het Europese commissielid voor Milieu, Margot Wallström, wat bij de huidige stand van zaken niet kan. Dua zei ook een gesprek te zullen aanvragen met het Europese commissielid van Landbouw, Franz Fischler, over het geld voor plattelandsontwikkeling (200 miljoen euro) dat Vlaanderen dreigt mis te lopen als de kaart met kwetsbare gebieden wordt afgewezen.Namens Agalev zei Isabelle Vertriest dat de Vlaamse regering met vuur speelt. Ze riep de regering het antwoord van Wallström op een vraag van europarlementslid Bart Staes (Spirit) niet te negeren. Wallström wees daarin de Vlaamse aanpak af.Jos Bex (Spirit) noemde de oplossing van de Vlaamse regering voor de kwetsbare gebieden onvoldragen. Hij zei dat Vlaanderen in principe helemaal als kwetsbaar grondgebied zou moeten worden afgebakend. We zijn bereid te zoeken naar een goed compromis, maar dat moet vooraf op zijn haalbaarheid worden getoetst bij Europa. Dat is onvoldoende gebeurd, aldus Bex.Hij vroeg informeel spoedberaad op kabinetsniveau om af te toetsen of de afbakening van 46 procent van het landbouwareaal en het zogenaamde accordeonprincipe (jaarlijkse aanpassing van de kaart met kwetsbare gebieden op basis van periodieke metingen) wel haalbaar zijn voor Europa. Bex vroeg ook een concreet voorstel voor de eutrofiëring, naast het oppervlakte- en grondwater het derde criterium dat Europa bij de afbakening van kwetsbare gebieden hanteert.