Advertentie
Advertentie

Dua geeft biologische landbouw duwtje in de rug

(tijd) - De omschakeling naar biologische landbouw stimuleren, de biolandbouw een plaatsje in het onderwijs geven en de werkgelegenheid verhogen via een poolsysteem. Met die maatregelen wil de Vlaamse minister van Leefmilieu, Vera Dua, de biologische landbouw een duwtje in de rug geven. Het Actieplan Biologische Landbouw moet de minister een stapje dichterbij brengen bij de doelstelling uit haar beleidsnota, om 10 procent van de landbouwoppervlakte aan biologische landbouw te besteden tegen 2010.