Dua, OVAM en curator sluiten akkoord over verkoop en sanering gronden Boelwerf Temse

(tijd) - De curator kan bepaalde percelen van de vroegere Boel-scheepswerf in Temse verkopen zonder dat het hele terrein volledig gesaneerd is. Minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) sloten daarover met de curator een akkoord. Tegen 2006 moet de werf volledig gesaneerd zijn.