Dua scherpt lekcontrole koelinstallaties aan

(tijd) - Om de uitstoot te beperken van ozonafbrekende stoffen en broeikasgassen die in koelinstallaties worden gebruikt, scherpt de Vlaamse minister van Leefmilieu, Vera Dua (Agalev), de regelgeving aan. Bedrijven worden verplicht het koelmiddelverbruik zorgvuldig bij te houden en de lekdichtheid periodiek te laten controleren.