Advertentie
Advertentie

Dua vraagt meergeld en mensenvoor leefmilieu

(belga) - De Vlaamse minister van Leefmilieu, Vera Dua (Agalev), vraagt extra middelen en mensen voor een inhaaloperatie in de sanering van het milieu. Die boodschap gaf zij haar coalitiepartners gisteren mee in het Vlaams Parlement, waar zij van vijf fracties vragen kreeg over het rapport van het Wereld Economisch Forum waaruit blijkt dat België in een internationale milieurangschikking voor 142 landen op de 127ste plaats staat.Dua ontkende niet dat Vlaanderen met grote problemen inzake leefmilieu kampt. Zij relativeerde wel het rapport, niet alleen omdat er met verouderde cijfers wordt gewerkt, maar ook omdat eerdere studies een ander beeld geven. Zo is België volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Europees Milieu-agentschap een middelmatige leerling.De minister ontkende ten stelligste dat de situatie van het leefmilieu nog verslechterd zou zijn. Zo blijkt uit het recente MIRA-rapport dat de lucht- en de waterkwaliteit verbeterd zijn. Wel is het zo dat de uitstoot van broeikasgassen nog stijgt.Volgens Dua moet de verbetering van het leefmilieu een absolute prioriteit worden, wat in dossiers als de kwetsbare mestgebieden tot moeilijke beslissingen zal leiden. De minister drong aan op een inhaaloperatie, waarbij ze onder meer verwees naar een structurele hervorming van het waterzuiveringsbeleid. De invoering van een energieheffing is volgens haar nodig om de broeikasgassen te verminderen.Dua riep haar collegas in de Vlaamse regering voorts op alle neuzen in dezelfde richting te zetten. Maatregelen inzake economie, mobiliteit en energiebeleid komen ook het milieubeleid ten goede, zei Dua.