Dua wacht op overleg omgeluidsnormen op te leggen

(tijd) - De Vlaamse minister van Leefmilieu, Vera Dua, wacht eerst overleg af met de federale regering en de gewesten over de uitvoering van het akkoord over de luchthaven van Zaventem, alvorens Vlaamse emissienormen op te leggen. Ze gaf toe dat het verbod op weekendvluchten over Brussel inhoudt dat de geluidshinder naar Vlaanderen wordt afgewenteld.De federale regering besliste vorige week vrijdag, op initiatief van minister Isabelle Durant, geen weekendvluchten meer toe te staan over Brussel. Dat betekent wel dat de geluidshinder afgewenteld wordt naar Vlaanderen, zeiden Eloi Glorieux (Agalev) en Eric van Rompuy (CVP) gisteren tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement.Als gevolg van de strenge geluidsnormen die Brussel heeft uitgevaardigd, vindt al 80 procent van de jaarlijks zowat 24.000 nachtvluchten over Vlaanderen plaats. Nu ook de route-Chabert over Brussel niet meer mag worden gebruikt, zullen ook meer weekendvluchten over Vlaanderen plaatsvinden.WeekeindenDua wees erop dat de federale beslissing enkel slaat op de dagvluchten tijdens de weekeinden. De route-Chabert over Brussel veroorzaakt ook voor meer mensen hinder dan dat vliegtuigen een bocht over Brabant maken, zei de minister. Toch erkende ze dat de Vlaamse regering met een probleem zit, omdat de hinder naar het Vlaams Gewest verschoven is.Dua beloofde het probleem te zullen aankaarten op de interministeriële conferentie. Ze wees er ook op dat de federale regering zich geëngageerd heeft om met de gewesten rond de tafel te gaan zitten over het Zaventemakkoord. Dua verklaarde klaar te zijn met Vlaamse geluidsnormen, maar hoopt op gelijkgeschakelde normen in de drie gewesten. WVDV