Advertentie
Advertentie

Dua wil mestverwerking stimulerendoor verlaging BTW naar 6 procent

(tijd) - De Vlaamse minister van Milieu en Landbouw, Vera Dua, wil de BTW op mestverwerking terug te brengen van 21 procent naar 6 procent. Dat zei de minister in de commissie Leefmilieu van het Vlaamse parlement. Dua geeft de juridische dient van de Mestbank de opdracht om dat te onderzoeken. Andere diensten in de landbouw, zoals mestinjectie door loonbedrijven, worden nu ook met slechts 6 procent BTW belast, stelde Hilde Vandendriesche, de adviseur van Dua voor landbouwzaken. Consulenten in de landbouwsector reageren positief: een BTW-verlaging met 15 procent is aanzienlijk, zeker voor de forfaitaire boeren, omdat die hun BTW niet kunnen recupereren.ScheidingDua maakte de commissieleden ook duidelijk dat voor haar de scheiden van het drijfmest, gecombineerd met de uitvoer van de dunne fractie, gelijk staat met verwerking. De sector verkeerde in de mening dat men na de scheiding de dikke fractie ook moest composteren of hygiëniseren en nadien uitvoeren om aan het MAP II-bis te voldoen. Vandendriesche wijst er wel op dat er regels gelden voor de uitvoer van mest in het kader van het Europees transportverdrag, waarbij ook een vorm van hygiënisering noodzakelijk is. Voor Vlaanderen volstaat scheiden en uitvoeren.Tenslotte maakte Dua duidelijk dat de overheid financieel niet kan tussenkomen in welke vorm van mestverwerking dan ook. Een systeem van heffingen op veevoeders, die daarna gebruikt worden om de mestverwerking op gang te trekken, kan wel als de privé-sector dat organiseert. Maar alle lopende initiatieven voor mestverwerking in Vlaanderen komen hopeloos te laat om de doelstellingen in MAP II-bis nog te kunnen halen. Er zijn al wel veel installaties op papier vergund, maar in de praktijk werkt er vrijwel nog niets.