Advertentie
Advertentie

Dubbel zoveel bouwdossiers in beroep goedgekeurd in 1999

(tijd) - Minister Steve Stevaert (SP) keurde in het verkiezingsjaar 1999 ruim een vierde of 25,9 procent van de bouwaanvraagdossiers, waartegen bij hem beroep was aangetekend, goed. Dat is dubbel zoveel als in de jaren daarvoor. De verkiezingen zullen hier wel niet vreemd aan zijn, zegt Vlaams parlementslid Carl Decaluwé (CVP). In 1996 ging het om 7,3 procent, in 1997 om 11,7 procent en in 1998 om 12,8 procent.Meer in het algemeen stelt Carl Decaluwé ook vast dat het aantal bouwaanvragen waartegen beroep wordt aangetekend, in stijgende lijn blijft gaan. Er kan bijvoorbeeld beroep worden aangetekend tegen een bouwvergunning die door de bestendige deputatie wordt afgeleverd als een en ander in strijd is met decretale of planologische bepalingen.Oost-Vlaanderen De provincie Oost-Vlaanderen was in de voorbije vier jaar koploper voor wat het aantal in beroep gestelde bouwdossiers betreft. Gemiddeld ging het over 32,7 procent van alle bouwdossiers. West-Vlaanderen telde het minste dossiers in beroep. Gemiddeld ging het om 12 procent van de bouwdossiers in de voorbije vier jaar.Volgens Decaluwé hangt veel af van de mate van vooroverleg. Hoe meer vooroverleg er voor de officiële aanvraag plaatsvindt, hoe meer gunstige beslissingen er zijn en hoe minder de noodzaak tot het instellen van beroep wordt aangevoeld, meent het Vlaamse parlementslid.Om de achterstand in het verwerken van bouwaanvraagdossiers weg te werken, besliste de Vlaamse regering vorige week nog 15 extra ambtenaren tijdelijk in dienst te nemen. De regering keurde ook een noodmaatregel goed. Ambtenaren die buiten hun werkuren vrijwillig helpen om de achterstand in te halen krijgen een forfaitaire vergoeding per afgewerkt bouwdossier. WVDV