Advertentie
Advertentie

Duel om Dua

(tijd) Pierre Hazette is een van de vier ministers die zich ontfermen over het onderwijs in de Franse Gemeenschap, in casu het secundair onderwijs. De zestigjarige liberaal is, na een onderwijs- en kabinetsloopbaan, in 1985 in de landelijke politiek gestapt. Na de verkiezingen van 13 juni 1999 kreeg hij een ministerportefeuille. Zijn eerste en tevens zijn laatste. Hazette heeft het lelijk verkorven. Hij heeft het aangedurfd de waarheid te spreken. En in de politiek kan de waarheid even dodelijk zijn als de leugen.