Advertentie
Advertentie

Duidelijke beleggingsrichtlijnen voor fondsen van fondsen

(tijd) - Beleggingsfondsen die 100 procent van hun activa in andere beleggingsfondsen mogen investeren (fondsen van fondsen of 'dakfondsen') moeten duidelijke beleggingsrichtlijnen respecteren om risicospreiding te waarborgen. De Commissie voor het Bank- en Financiewezen deponeerde daartoe een ontwerp-KB bij het ministerie van Financiën.Hoewel fondsen van fondsen op de Belgische markt slechts een marktaandeel van 3,6 procent vertegenwoordigen, groeit hun populariteit. Volgens de Belgische vereniging van beleggingsfondsen beheerden ze eind september van dit jaar 128 miljard frank.