Duidelijkheid is zuiverheid

Op het jongste CVP-kongres heb ik duidelijk gesteld dat we na de Agusta-affaire niet zomaar kunnen overgaan tot de orde van de dag. De bevolking verwacht van haar bestuurders - volkomen terecht overigens - een doortastende reaktie op de gebeurtenissen van de voorbije maanden.