Advertentie
Advertentie

Duidelijkheid over stemrecht niet-EU-burgers

(tijd) - De minister van Binnenlandse Zaken, Patrick De-wael (VLD), schept eindelijk duidelijkheid over het stemrecht voor niet-EU-vreemdelingen. Zij kunnen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 voor het eerst hun stem uitbrengen. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding klaagde gisteren dat het nog altijd niet uitgeklaard was wie naar het stemhokje mag gaan.