"Duits autowegenvignet kost Belgisch wegvervoer 2 miljard'

(tijd) - Febetra, de federatie in Brussel van de Belgische beroepswegvervoerders, verzet zich (andermaal) tegen de plannen van de Westduitse minister van verkeer Günther Krause om "ten laatste in 1996' een autowegenvignet in Duitsland in te voeren. Febetra heeft woensdag de IRU (International Road Union), EG-kommisaris Karel Van Miert en voogdijminister Guy Coëme schriftelijk de met redenen omklede bezwaren tegen het Duitse vignet meegedeeld. Het verbindingskomitee bij de EG van de IRU zal de zaak op 25 september a.s. bespreken.