Duits EU-Commissielid wil werkgelegenheid in Europees verdrag

(reuter/tijd) - De EU-lidstaten zouden er door het EU-verdrag toe gebonden moeten zijn om hun beleid beter af te stemmen op werkgelegenheid. Dat geluid liet Monika Wulf-Mathies, binnen de Europese Commissie belast met Regionaal Beleid en Structuurfondsen, gisteren horen in de Süddeutsche Zeitung. Een en ander moet volgens de Duitse ter sprake komen bij de herziening van de EU-verdragen die over twee maanden van start gaat.In het Europees Verdrag moet een passage opgenomen worden waarin de EU-lidstaten zich verplichten hun beleid op het terrein van onderzoek, belastingen en structuur beter te coördineren teneinde meer banen te scheppen. Zo zei Monika Wulf-Mathies aan de Duitse krant Süddeutsche Zeitung.