Duits handelsoverschot op laagste punt in tien jaar

BERLIJN (reuters/bloomberg) - Het Duitse handelsoverschot smolt in december weg tot 2,1 miljard mark (ruim 1 miljard euro). Sinds april 1991 is het overschot niet zo laag geweest. Het Federaal Bureau voor de Statistiek wijt de daling vooral aan de daling van de export in de voorbije maanden. Die is veroorzaakt door de afkoeling van de Amerikaanse conjunctuur. In december daalde de export met 12 procent tegenover de maand voordien. De importen bleven relatief hoog als gevolg van de hoge olieprijzen.Ondanks de sombere geluiden meldde het Duitse Bureau voor de Statistiek wel trots dat de Duitse export nog nooit zo hoog was geweest als vorig jaar. RecordbedragDe uitvoer kwam uit op het recordbedrag van 1.160 miljard mark (580 miljard euro). De export was 17 procent groter dan in 1999. De import groeide nog sterker. Het bureau voor de statistiek heeft becijferd dat de invoer met 21,7 procent toenam tot 1,05 biljoen mark. Dat leverde een handelsoverschot op van 109 miljard mark. De export was de afgelopen anderhalf jaar de motor achter de economische groei in Duitsland, Dat deze motor nu hapert, werpt een donkere schaduw over de conjuncturele toekomst van de Duitse economie, die de grootste is binnen de eurozone. Eerder al was het pessimisme onder analisten al gestegen naar aanleiding van stijgende werkloosheidscijfers en een dalend vertrouwen van de vertrouwensindicator van ondernemers: de IFO-index.De Duitse consumenten zien de toekomst evenmin zonnig in, zo bleek gisteren. De kleinhandelsverkopen daalden in december met 0,8 procent tegenover november. Dat duidt volgens veel macro-economen op een afkalvend vertrouwen van de Duitse consumenten, die verantwoordelijk zijn voor meer dan 60 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Vorig jaar stegen de kleinhandelsverkopen maar drie maanden. De overige negen maanden verkochten de winkeliers minder.