Duits Merck Finck is in Britse handen

(tijd) - Jens Wiecking staat aan het hoofd van de afdeling international sales van de Duitse private bank Merck Finck & Co., een dochtermaatschappij van de Britse Barclays-bank. Die afdeling verleent buitenlandse instellingen en meer in het bijzonder beleggingsfondsen, verzekeringen en pensioenfondsen advies over beleggingen in Duitse aandelen en obligaties. Vermeldenswaard is ook dat Wiecking inzake de Duitse beurs advies verleent aan De Belegger.