Duitse bedrijven bepalen geloofwaardigheid 'Bündnis für Arbeit'

(tijd) - De Duitse regering heeft met haar 'Actieprogramma voor investeringen en jobs' haar bijdrage geleverd tot het eerder met de sociale partners gesloten 'Bündnis für Arbeit'. Bedoeling is tegen 2000 de werkloosheid in Duitsland te halveren van vier naar twee miljoen werklozen. De bal ligt nu in het kamp van werkgevers en vakbonden. Later deze maand starten in de verschillende bedrijfssectoren immers de jaarlijkse CAO-onderhandelingen. De door de vakbonden voorgestelde creatie van nieuwe jobs in ruil voor gematigde looneisen lijkt voorlopig geen haalbare kaart. De werkgevers houden het vooral op jobbehoud.Dit is althans het standpunt van de metaalwerkgeversverening Gesamtmetall, die 8.400 bedrijven overkoepelt. Gesamtmetall is van oordeel dat het enkel het aantal afvloeiingen kan bespreken in een industrietak die dit jaar uitgaat van een verlies van 100.000 jobs. Volgens Gesamtmetall kan de werkgeversvereniging de bedrijven bovendien niet verplichten nieuwe banen te scheppen.