Duitse bonden op straat tegen afschaffing vervroegd pensioen

BONN (reuter) - Tienduizenden vakbondaanhangers hebben maandag in Bonn geprotesteerd tegen de geplande afschaffing van het huidige systeem van vervroegde pensionering. Met hun protest wilden de vakbonden de regering onder druk zetten. Maandagavond voerde de Duitse regering met de sociale partners besprekingen over een hervorming van het vervroegd pensioen.De vakbonden willen enkel een compromis goedkeuren indien voor werknemers vanaf 55 jaar de mogelijkheid blijft bestaan in geval van werkloosheid vervroegd aanspraak te maken op pensioen. Minister van Arbeid Norbert Blüm wil deze leeftijdsgrens optrekken tot 57 jaar.