Duitse chemie verwacht een winstgroei van ruim 10 procent

BONN (reuter) - De Duitse chemische industrie verwacht dit jaar een winststijging met meer dan tien procent, terwijl de omzet er met drie tot vier procent op vooruit zal gaan. Die ramingen werden vrij gegeven door de Duitse chemiefederatie (VCI), net voor de jaarlijkse algemene vergadering van CEFIC, de overkoepelende Europese organizatie. Wel zegt VCI-voorzitter Gert Becker dat de forse winstgroei van de Duitse chemie vooral op de buitenlandse vraag is gebaseerd.Bij die winstgroei van meer dan tien procent moet evenwel opgemerkt worden dat de sektor 1993 als referentiebasis gebruikt, één van de slechtste naoorlogse jaren van de Duitse chemie. De groei dit jaar brengt omzet en winst zeker niet terug tot de rekordniveaus van einde jaren '80.