Duitse EMU: de twee zijden van de medaille

(tijd) - De West- en Oostduitse eerste ministers Kohl en De Maizière hebben afgesproken dat de Duitse ekonomische en monetaire unie (EMU) op 2 juli moet van kracht worden. Die EMU heeft zowel positieve als negatieve ekonomische gevolgen voor de beide Duitslanden en voor België. West-Duitsland en België moeten rekening houden met meer groei en meer jobs, maar ook met een hogere inflatie, hogere rentetarieven en een stijging van het begrotingstekort. De Oostduitse ekonomie zal eerst een pijnlijke sanering moeten ondergaan, maar op langere termijn zullen de monetaire unie en de ekonomische hervormingen de levensstandaard fors doen stijgen.