Advertentie
Advertentie

Duitse hulp aan autosektor moet vooraf gemeld worden

(tijd) - De Europese kommissie heeft de Westduitse overheid streng op de vingers getikt omdat de Bondsrepubliek de EG-regels voor het toekennen van staatshulp aan de autosektor niet toepast. Krachtens die regels, die op 1 januari 1989 in werking traden, moeten de EG- lidstaten ieder plan voor het verlenen van staatshulp aan de auto- industrie vooraf aan de Europese kommissie melden. De regels zijn enkel van toepassing voor steun aan projekten die meer dan 12 miljoen ECU kosten. De meldingsplicht geldt zowel voor nieuwe steunverlening als voor financiële hulp in het kader van een reeds door de kommissie goedgekeurd steunplan, bijvoorbeeld in het kader van regionale steun.