Advertentie
Advertentie

Duitse regering keurt ontwerpbegroting 1999 goed

BONN (reuters/afp) - De Duitse regering keurde woensdag de ontwerpbegroting voor 1999 goed. Het ontwerp gaat begin september voor een eerste lezing naar de Bondsdag. De begroting zal evenwel niet voor de parlementsverkiezingen van 27 september worden aangenomen. De sociaal-democratische SPD, die in de opiniepeilingen voorop ligt op de regerende coalitie van christen-democraten en liberalen, is van oordeel dat de nieuwe begroting veel te veel stoelt op inkomsten uit privatiseringen en op een herschikking van de schulden van de voormalige DDR.