Advertentie
Advertentie

Duitse solidariteit gaat verder dan "Finanzausgleich'

In het aan de gang zijnde debat over de financiering van de deelgebieden verwijzen de Vlaamse onderhandelaars van CVP, SP en VU steevast naar het financieringsmodel van de Duitse Bondsrepubliek. Met name het daarin vervatte solidariteitsmekanisme van de "Finanzausgleich' wordt de franstalige gesprekspartners van PS en PSC aangeboden als alternatief voor het systeem van dotaties. Het Duits model wordt nogal simplistisch voorgesteld als een financiering met eigen fiskale ontvangsten, via de "Finanzausgleich', gekorrigeerd door transfers van "rijke' naar "arme' deelgebieden. Daarmee wordt het Duitse vernuft onrecht aangedaan. Hun financieringsmodel bevat veel meer aspekten en houdt onder meer ook rekening met "objektieve' kostenverschillen tussen regio's, zoals de bevolkingsdichtheid of de aanwezigheid van zeehavens...