Duitse SPD drijft verhoging pensioenpremies door

van onze correspondente in Berlijn(tijd) - De Duitse sociaal-democraten hebben hun plan doorgezet om de pensioenpremies voor werkenden en werkgevers te verhogen van 19,1 naar 19,5 procent. Dat is meer dan in het regeerakkoord was afgesproken. Ook het deel van het inkomen waarover een premie moet worden afgedragen, gaat omhoog en de pensioenreserve wordt verkleind van 80 naar circa 50 procent.Pas na een vijf uur lange vergadering in het Kanzeleramt van bondskanselier Gerhard Schröder ging de groene coalitiepartner akkoord. De groenen vingen bot met alle alternatieven ter financiering van de pensioenen, waaronder de opbrengsten van de milieubelasting op brandstof en energie. De sociaal-democraten willen zoveel mogelijk financiële middelen vrijhouden voor de bestrijding van de hoge werkloosheid.De uitvoering van de zogeheten Hartz-voorstellen, die een omvangrijk pakket maatregele bevatten om de bemiddeling van werklozen te verbeteren en de bureaucratie af te bouwen, kost naar alle waarschijnlijkheid meer geld dan verwacht. De minister van Economische Zaken en Werkgelegenheid, Wolfgang Clement, heeft tijd nodig om de maatregelen in wetten te gieten. Bovendien bedongen de vakbonden een afzwakking van enkele maatregelen. Clement, die 6,5 miljard euro moet besparen, komt daardoor volgend jaar ruim 600 miljoen euro te kort. De groenen hebben bedongen dat nog dit jaar een breed samengestelde commissie aan het werk gaat, naar het voorbeeld van de commissie-Hartz, om hervormingsvoorstellen te doen voor de sociale zekerheid, de gezondheidszorg en het pensioensysteem.De Duitse industrie veroordeelt de hogere pensioenpremies en waarschuwt dat stijgende loonkosten leiden tot een verlies aan arbeidsplaatsen. SdV