Duitse vakbonden zitten bij overleg geklemd tussen hamer en aambeeld

(tijd) - Het zijn moeilijke tijden voor de Duitse vakbonden. Zij zitten immers gekneld tussen twee vuren. Aktie voeren dreigt immers nog meer bedrijven in financiële moeilijkheden te brengen en zal de vakbonden bovendien hopen geld kosten. Een te soepele opstelling van de bonden dreigt dan weer de afkalving van het ledenbestand te versnellen en dus hun machtsbasis te ondergraven. Het eigenaardige van de op til zijnde stakingsgolf in de Duitse metaalsektor, is dat noch de werkgevers, verzameld in Gesamtmetall, noch de vakbond IG Metall echt gebrand zijn op sociale onrust. Beide partijen weten immers maar al te goed dat zij verzwakt uit de strijd zullen komen, en niet in het minst IG Metall zelf, en dat het imago van Duitsland bij de buitenlandse investeerders onder de akties zal lijden.